Nên bắt vô cho chạy vòng vòng không các đồng râm? 😃 😃 😃