Cuối tuần này Haaland sẽ đối mặt với con quái vật này