16/03 RUNNING BÓNG ĐÁ HOÀNG THIÊN

 • HOANGTHIEN@AEBET
  Participant

  Rung cùng Hoàng Thiên ae bơi

  0
  netphiho2
  Participant
  HOANGTHIEN@AEBET
  Participant

  Mexico Liga MX
  70”
  Monterrey
  3-0
  FC Juarez

  RUNG AE ƠI DỰ 5-0

  0
  Luân Nguyễnn
  Participant

  theo với

  0
  HOANGTHIEN@AEBET
  Participant

  <div class=”game_name color_black”>ITALY U19</div>
  <div class=”game_vs” data-betrfr3=”0″><span class=”game_vsName”>Cagliari U19</span><span class=”game_vsFraction gray”> VS </span><span class=”game_vsName”>Genoa U19</span></div>
  <div class=”betlist_in”>
  <div class=”betlist_in_T “>Xỉu</div>
  <div class=”betlist_in_odds”><span id=”span_Handicap” class=”betlist_in_oddsL”>3/3.5</span><span class=”betlist_in_sign larger”>@</span><span id=”span_BetPL” class=”change_bg_1 betlist_in_oddsR”>0.90</span></div>
  </div>

  0
  HOANGTHIEN@AEBET
  Participant

  <div class=”game_name color_black”>INDIAN I LEAGUE</div>
  <div class=”game_vs” data-betrfr3=”0″><span class=”game_vsName”>Mohammedan SC</span><span class=”game_vsFraction gray”> VS </span><span class=”game_vsName”>Churchill Brothers </span></div>
  <div class=”game_vs” data-betrfr3=”0″><span class=”game_vsName”>1-2</span></div>
  <div class=”betlist_in”>
  <div class=”betlist_in_T “>Tài</div>
  <div class=”betlist_in_odds”><span id=”span_Handicap” class=”betlist_in_oddsL”>3.5/4</span><span class=”betlist_in_sign larger”>@</span><span id=”span_BetPL” class=”betlist_in_oddsR”>0.99</span></div>
  </div>

  0
  HOANGTHIEN@AEBET
  Participant

  1. JUVE -0.25 FT dự 2-0
  2. GÓC HOME + 3.4 FT
  3. TÀI 2.25 FT dự 2-3
  4. GÓC WAY -1.5 FT BIGGG
  5. HOME +0.5 FT dự 1-1 2-2

  0
Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 8 total)

You must be logged in to reply to this topic.