BendDAO: Quả bom nổ chậm của NFT?

 • Nhu Phan
  Participant

  BendDAO là gì?
  BendDAO là giao thức mua NFT trả trước và cho vay thế chấp bằng NFT. Mô hình lãi suất của Bend sẽ phụ thuộc vào mức LTV trong pool. Với mức Utilization Rate hiện tại khoảng 50.7% (tại thời điểm viết bài), lãi suất cho vay/đi vay hiện tại trên BendDAO lần lượt rơi vào khoảng 6% và 16%, the Dune Analytics.

  Utilization Rate cho biết dư nợ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số tài sản có trong pool cho vay.

  Health Factor (HF) là thừa số được sử dụng để xác định rủi ro của tài sản thế chấp đang có trong Bend, và nếu con số này rơi xuống dưới 1.5 thì khoản nợ được liệt vào dạng “Risky”, người đi vay phải trả một phần nợ, còn nếu HF rớt xuống dưới 1 mà người đi vay không kịp trả nợ trong 48 giờ thì NFT được thế chấp sẽ bị thanh lý thông qua hình thức đấu giá.

  Người mua nếu muốn tham gia đấu giá có thể chỉ cần trả trước 60% giá trị của tác phẩm NFT đang được đấu giá và vay 40% từ một khoản vay flash loan từ những nền tảng như AAVE. Tác phẩm NFT này sau đó lại được thế chấp vào Bend để rút ra ETH và trả lại phần nợ từ flash loan.

  BendDAO hiện chỉ hỗ trợ cho vay với những bộ sưu tập blue-chip như BAYC, MAYC, Doodles, CloneX, CryptoPunks, Space Doodles và Azuki.

  0
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.